แผนที่เว็บไซต์
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
โมดูลรับส่งสัญญาณแสง SFP
โมดูล SFP + ตัวรับส่งสัญญาณ
25G SFP28 LR
25G SFP28 SR
25G SFP28 ER
25G SFP28 CWDM
100G QSFP28 SR4
100G QSFP28 LR4.0
100G QSFP28 CWDM 4
สายออปติคอลที่ใช้งานอยู่
ตัวเชื่อมต่อ MPO MTP
สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก
แยก PLC ไฟเบอร์ออปติก
1 2 3 4 5 6 7 8